بازاریابی پیامکی چیست؟

کسب و کار شما نیاز به فروش بیشتر دارد. برای این منظور باید:

 1. مشتریان فعلی را به برند خود وفادار نگه دارید.
 2. همواره مشتریان جدیدی برای خود بدست آورید.

بازاریابی پیامکی راهکاری است که میتواند در هر دو مورد به شما کمک کند. با پیروی از اصول درست، پیامک میتواند به یکی از سادهترین، موثرترین و البته، کمهزینهترین روشهای بازاریابی شما تبدیل شود.

SMS-marketing

چرا پیامک یک ابزار ارتباطی موثر است؟

 شکی نیست که استفاده از پیامک برای ارتباط با مشتریان، یک امر حیاتی برای بسیاری از کسب و کارها )به خصوص کسب و کارهای خدماتی( است. اما چه چیزی باعث شده پیامک تا این حد در تجارت اهمیّت داشته باشد؟

بیایید با هم، دلیل این موضوع را بفهمیم:

 • یک ارتباط مستقیم
  با پیامک، شما به شخصیترین ابزار ارتباطی افراد، یعنی تلفن همراه آنها دسترسی دارید.
 • سطح پوشش بالا
  امروزه دیگر، هر کسی یک گوشی دارد )حتی بچه ها!( و شما اکثریت را مخاطب قرار میدهید.
 • سرعت ارسال بالا
  تبلیغ شما در کسری از ثانیه ارسال و معموالًهمان لحظه توسط مخاطبتان دیده میشود.
 • هزینۀ ارسال پایین
  ارسال هر پیامک تنها چند ریال هزینه دارد و میتواند ده ها برابر بازگشت داشته باشد.
 • یک ارتباط دو طرفه
  شما نه تنها به مشتریان پیامک ارسال میکنید، که میتوانید پیامک آنها را هم دریافت کنید.
 • اتوماسیون پیامکی
  سامانههای پیامک )از جمله ما(، کار مدیریت بازاریابی پیامکی را بینهایت ساده کردهاند.
 • تبلیغات هدفمند
  با هدفگیری درست پیامک، شما فقط مشتریان واقعی خود را مخاطب قرار خواهید داد.
 • امکان ارزیابی نتایج
  بر خالف روشهای سنتی )مثل تبلیغ در تلویزیون(، شما به آمار پیامک خود دسترسی دارید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک انبوه بدون ثبت نام

اگر می خواهید برای کسب و کار خود پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و نمی خواهید پنل پیامک ثبت نام و خرید کنید

ما برای شما راه حلی متفاوت داریم.

ارسال پیامک بدون ثبت نام