اشتباه فاحش کسب و کارهای ایرانی در تبلیغات پیامکی

از نظر ما، عدم شناخت درست دو روش اصلی بازاریابی پیامکی توسط کسب و کارهای ایرانی، باعث شده است که تاکنون بسیاری از مشتریان تصمیم به غیر فعال کردن پیامک های تبلیغاتی خود بگیرند. چرا که پیامک های تبلیغاتی مزاحم بسیاری را دریافت میکردند. این تصمیم نه تنها به نفع کسب و کارها نیست ، که به …

اشتباه فاحش کسب و کارهای ایرانی در تبلیغات پیامکی ادامه »