بلک لیست

داستان بلک لیست و دو خط تبلیغاتی و خدماتی

وقتی که بازاریابی پیامکی به عنوان یک روش موثر و کم هزینه برای تبلیغات مطرح شد، بسیاری از کسب و کارها به سمت آن رو آوردند. هر چه نباشد، پیامک به آنها اجازه می داد بازار خود را دقیقا هدف قرار دهند. اما نتیجه این اقبال غیر مسئولانه و نابالغ تجاری به پیامک، چندان جالب …

داستان بلک لیست و دو خط تبلیغاتی و خدماتی ادامه »